За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Покана за представяне на оферта за заверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД и дъщерното дружество МЦ „Д-р Н. Василиев” ЕООД

in ОП - Събиране на оферти чрез обява