За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Перспективи

in Представяне

Мисията на МБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”-АД- ГР. КЮСТЕНДИЛ е:

извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика;

прилагане на съвременни терапевтични, микроинвазивни и оперативни лечебни технологии;

осигуряване на грижи за пациентите, по време на болничното им лечение, на равнище, съответстващо на най-добрите световни стандарти.

Хуманитарната платформа на МБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”-АД- ГР. КЮСТЕНДИЛ е основана на международните професионално-етични и деонтологични правила и норми и Хартата за правата на пациентите.