За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

НЗОК не заплаща

in За Вас пациенти

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение, които не се заплащат от НЗОК, съгласно НРД 2011 г. за медицински дейности:

№ Име на клиничната пътека

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение, които не се заплащат от НЗОК, съгласно НРД 2011 г. за медицински дейности

КП №28

 

Високоспециализираниинтервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Примка за лигиране еднократна

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Накрайник за лигиране еднократен

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Игла за биопсия през ехоендоскоп

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Индивидуален набор (капсула и аксесоари)за из-вършване на капсулна ентероскопия

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП №32

 

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Комплект за ендоскопска резекция при горна ендоскопия еднократен

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Балонен екстрактор

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Кошница за механична литотрипсия

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Пластмасова ендопротеза за панкреаса

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Система за протезиране

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Игла за биопсия през ехоендоскоп

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Набор за термоаблация

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП №70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

стадии T1-3, N0-2, M0-1

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Бримки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Бримки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП №71

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Автоматични ушиватели

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Хемостатични средства – хемостатична пудра и рекомбинантен фактор VІІ

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 72

Трансуретрална простатектомия

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Бримки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Бримки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 76

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Лазерни, електромагнитни и други сонди

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Сет за урологични имплантации

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 82

Реконструктивни операции в урологията

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Вземане и обработка на алопластичен материал

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 84

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Еднократен сет за супрапубичен дренаж (cystofix)

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 85

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Стентове тип“JJ”

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Степели(клипсери)

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП №86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Стентове тип ”JJ”

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 87

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Стентове тип “JJ”

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 88

Радикална простатектомия

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Хемостатични средства - рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 131

Оперативно отстраняване на катаракта

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Очна леща и вискосубстанция

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 133

Хирургично лечение на глаукома

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Импланти

Не се заплащат от НЗОК

Вискосубстанция

Не се заплаща от НЗОК

 

КП № 135

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Еднопътни и двупътни канюли и тръбички за траен терапевтичен ефект

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Импланти

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Трансплантати

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Вискосубстанция; оцветители

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 136

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Орбитни и клепачни импланти

НЗОК не заплаща посочените консумативи

Вискосубстанции

НЗОК не заплаща посочените консумативи

 

КП № 137

Кератопластика

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Трепан за донорска роговица

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Трепан за реципиентно ложе

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Импланти за траен терапевтичен и козметичен ефект

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 140

Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Имплант (силиконово масло и тежки течности)

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Експандиращи газове

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Импланти за еписклерално усилване

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП №142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания

Простагландинов медикамент не се заплаща от НЗОК.

КП № 145

Нерадикално отстраняване на матката

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 годи

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП №160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 годи

ни

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 164

Оперативни процедури върху апендикс

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Автосъшиватели за хемороидектомия

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 167

Оперативни процедури при хернии

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 170

Лапароскопска холецистектомия

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Аневризмални клипси

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Ликвородренираща клапна система

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Двусегментни спинални импланти

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Полисегментни импланти

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Костен цимент за вертебропластика

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Титаниев „Меш” (клетка)

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Керамични/титаниеви Кейджове (клетки)

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Изкуствени дискове за артропластика

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Балони за кифопластика

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 212

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Ушиватели, клипсатори, Endo-Gia, Endo-Stitch и всички торакоскопски консумативи.

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

 

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 221

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи, инструменти за фиксиращите процедури и протеза за раменна става

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 

КП № 259

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

НЗОК не заплаща скъпоструващите консумативи и фиксиращи средства.

КП № 260

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

НЗОК не заплаща скъпоструващите консумативи и фиксиращи средства

КП № 261

Оперативни процедурив лицево - челюстната област със среден обем и сложност

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

НЗОК не заплащаскъпоструващите консумативи и фиксиращи средства

КП № 285

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Експандер

НЗОК не заплаща посочения консуматив