money asklepiy

18. 01. 16
Посещения: 1472

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" ад гр. Кюстендил обявява  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

„Доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа ВЪВ ВРЪЗКА С Наредба №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г., КАКТО И за национални празници във връзка чл.209 от ЗКПО” за персонала на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД гр.Кюстендил

 

 

 обявление за възложена поръчка

обявление за приключен договор

17. 06. 27
Посещения: 1541

 

обявление

решение

 

 

 

16. 11. 28
Посещения: 1812