За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Отделение по педиатрия

in Стационар
Представяне възможностите на отделението:
Разположение

Централен корпус

 

Капацитет

Отделение по детски болести разполага с 20 легла. 18- легла педиатрия, 2 - интензивни легла.

Профил
• В отделението се извършва диагностика и комплексно лечение на деца от 0 до 18 години, в т.ч.:
- Белодробни, нефрологични, гастроентерологични, токсикологични, неврологични, ендокринни, обменни заболявания, и заболявания на съединителната тъкан.
- Извършват се високо специализирани дейности; трансфонтаневлна ехография; абдоминална ехография

 

д-р Мая Кирилова Димитрова нач. отд.
 
 
 
Aпаратура

• Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- Ехограф
- монитори
- модерни електрокардиографи - 6 канални
- перфурзори, инхалатори,
- електронен апарат за АН и кр. захар Image

За контакти:
• Телефон: (+359.78) 550261 вътрешен 240;