За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Отделение по нервни болести

in Стационар
Представяне възможностите на отделението:
Разположение
Централен корпус
Капацитет

 Отделениео разполага с 25 легла, 5 легла интензивен сектор, нервни болести- 18, дългосрочни грижи- 1, рехабилитация- 1.

Битовите условия са много добри. Отделението разполага с ВИП стая, телевизор и санитарен възел.

Профил
 
• Отделението е специализирано в лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС /радикулити, плексити, полиневропатии/, възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система, неврози.
• Към отделението е разкрита неврофизиологична лаборатория, в която се извършват електромиографии,елекроенцефалографии и доплерова сонография.
• Неврологичното отделение, в кооперация с другите звена на МБАЛ осигурява:
- своевременна диагностика, включително с компютърна томография
- лечение /включително интензивно лечение и реанимация в обособен сектор/
- ранна рехабилитация на болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение - инсулти
- диагностика и лечение на прояви на хронична мозъчно-съдова болест - епилепсия, паркинсонизъм, мултиинфарктна енцефалопатия
- високоспециализирани изследвания - електроенцефалография, електромиография и доплерова сонография. 
 

 

д-р Лилия Георгиева Чингарска

  нач. отд.
     
     
     
     
     
     
Aпаратура

 • Отделението разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на широк кръг заболявания:
- доплерова сонография;
- електроенцефалография;
- образна диагностика /вкл. аксиална компютърна томография на главен и гръбначен мозък, ултразвукова диагностика/;
- модерни електрокардиографи - 6 канални

 

 
За контакти:
• Телефон: 0878 470 850 вътрешен 367; 370;