money asklepiy

Перспективи

11. 05. 16
Посещения: 4139

Мисията на МБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”-АД- ГР. КЮСТЕНДИЛ е:

 

извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика;

 

прилагане на съвременни терапевтични, микроинвазивни и оперативни лечебни технологии;

 

осигуряване на грижи за пациентите, по време на болничното им лечение, на равнище, съответстващо на най-добрите световни стандарти.

 

Хуманитарната платформа на МБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”-АД- ГР. КЮСТЕНДИЛ е основана на международните професионално-етични и деонтологични правила и норми и Хартата за правата на пациентите.