money asklepiy

Политика по качеството

11. 05. 11
Посещения: 4427
ImageРъководството, в лицето на Изпълнителният Директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Болничната Организация.

Image

Политиката на качеството е насочена към допринасяне в оптимална степен за намаляване на заболяваемостта, инвалидността и смъртността, причинявана от болести на органите на кръвообращението и от други обществено значими заболявания посредством тяхната своевременна диагностика, успешно лечение и интегрирана профилактика по пътя към осигуряване на здравословен начин на живот на хората.

 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството е разработило и внедрило специална ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО.

 

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в Болничната Организация и за активното участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и поддържане.